Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaLinkoviInfo kutak

Politika kvalitete

Osnovna smjernica Zrinjevca je predanost stalnom poboljšanju sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.
 
Podružnica Zrinjevac je orijentirana čistom i zdravstveno prihvatljivom okolišu. Svi će zaposlenici Zrinjevca pridonositi slici profesionalnog, prijateljskog i uspješnog društva te svojom djelatnošću na projektiranju, uređenju i održavanju zelenih površina, kao i proizvodnji i prodaji bilja, komposta i supstrata poboljšavati odnos prema okolišu sukladno zakonskim i interno propisanim pravilima.
 
Temeljni cilj Zrinjevca je zadovoljstvo kupaca, odnosno udovoljavanje zahtjevima kupaca uz učinkovito i po okoliš prihvatljivo korištenje prirodnih resursa.
 
Stvaranje sigurnog okruženja i provođenje djelatnosti Zrinjevca obavljat će se u cilju zadovoljstva zaposlenika, uz svijest zaposlenika kako je kvaliteta proizvoda i usluge te pozitivan utjecaj na okoliš rezultat rada svih zaposlenika. Pojedinačno je svaki zaposlenik odgovoran za obavljanje svojih radnih zadataka, sudjelovanju u neprekidnom poboljšanju i smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.
 
Zrinjevac poboljšava neposredan okoliš uređenjem i održavanjem zelenih površina, prevencijom zagađenja okoliša svojom djelatnošću i željom za očuvanjem prirodnih resursa.
 
Zeleni Zrinjevac razmišlja globalno, a djeluje lokalno.
 
Zagreb, 17. listopad 2018.

 
Voditelj podružnice
Igor Toljan, dipl.ing.
Politika kvalitete
Odluka


Zakonska regulativa

Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 110/18-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 32/20
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1393.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_110_2138.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_32_708.html
 
Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_456.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_802.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2489.html
 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/1373/1714/1998/19
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1767.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_14_277.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1958.html
 
Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13153/1378/1512/18118/18
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1659.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1498.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_12_264.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2345.html
 
Zakon o javnoj nabavi NN 120/16
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html
 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_112_2625.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_34_656.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_36_755.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1985.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_31_677.html
 
Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/2019, 24/2019)
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2019&broj=140&akt=5B1BD3AE0A4B22DDC12584380043D526
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2019&broj=240&akt=B7EE1ACC1CEE8E7DC12584D3002AAD3F
 
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/2019)
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2019&broj=020&akt=1A31700460B50347C125839000397854