Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaLinkoviInfo kutak

Natječaj za likovno rješenje za promidžbu Međunarodne vrtne izložbe Floraart 2020.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - podružnica Zrinjevac objavljuje NATJEČAJ

za likovno rješenje za promidžbu Međunarodne vrtne izložbe Floraart 2020. I.


1. Natječaj za likovno rješenje za promidžbu Međunarodne vrtne izložbe Floraart 2020. je javan i otvoren za sudjelovanje svim pravnim i fizičkim osobama. 

2. Natjecatelj (autor) predlaže likovno rješenje koje će se koristiti u svrhu promidžbe  Međunarodne vrtne izložbe Floraart 2020. 

3. Natjecatelj se može natjecati s više prijedloga.


II.


 1. Likovno rješenje treba sadržavati:

 • izvornik likovnog rješenja u boji na posebnom listu papira  (format A3) 

 • natjecatelj je dužan predloženo likovno rješenje dostaviti i na CD-u, u vektorskom formatu + pdf

 1. Likovno rješenje u digitalnom obliku bit će korišteno za izradu grafičkih rješenja svih potrebnih materijala za promidžbu Međunarodne vrtne izložbe Floraart 2020. (npr.  jumbo plakat, plakat B-1, B-2, B-3, ulaznice, akreditacije, pozivnice, razglednice, diplome, zahvalnice, aplikacije na majice i suvenire i dr.)

 2. Ako natjecatelj u svojem likovnom rješenju rabi tuđe grafičke ili likovne predloške, mora navesti izvor, odnosno autora sukladno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, te njegovu pisanu suglasnost. U slučaju da ih ne navede, natjecatelj preuzima samostalnu odgovornost za potraživanja drugih autora s naslova autorskih prava u odnosu na ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - podružnicu Zrinjevac.


III.


 1. Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. -podružnica Zrinjevac  www.zrinjevac.hr.

Natječaj je otvoren od 01. listopada 2019. godine do zaključno 02. prosinca 2019. godine (vrijedi poštanski žig s pismovne pošiljke s nadnevkom 02. prosinca 2019.).

Likovna rješenja se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - podružnica Zrinjevac

Remetinečka cesta 15

10 020 Zagreb

S naznakom: „Likovno rješenje za promidžbu Međunarodne vrtne izložbe Floraart 2020., šifra _____________ - NE OTVARATI!“

 1. Likovno rješenje se označava šifrom na omotnici u kojoj se dostavlja.

Na omotnici (kuverti) u kojoj se dostavlja likovno rješenje ne smiju biti navedeni podaci o natjecatelju (ime i prezime, adresa, kontakt broj ili e-pošta). Navedeni podaci o natjecatelju se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na kojoj se s vanjske strane navodi šifra autora koju određuje sam autor.

Likovno rješenje koje se predaje na papiru formata A3 mora imati na poleđini šifru autora.

Likovno rješenje koje se predaje na CD-u mora biti označeno šifrom autora. 

 1. Zaprimljena likovna rješenja neće se vraćati.


IV.


Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja u vezi natječaja isključivo putem elektroničke pošte darko.uidl@zgh.hr do zadnjeg dana natječaja odnosno do 02. prosinca 2019. godine.


V.


 1. Likovna rješenja dostavljena nakon roka za dostavu, kao i ona koja ne ispunjavaju uvjete natječaja bit će isključena i neće se razmatrati.

 2. Izbor likovnog rješenja izvršit će stručno povjerenstvo Izvršnog odbora Međunarodne vrtne izložbe Floraart.

 3. Povjerenstvo će prilikom ocjenjivanja pristiglih likovnih rješenja posebno uzeti u obzir:

 • Grafičku i komunikacijsku kvalitetu 

 • Originalnost

 • Mogućnost primjene

 1. Nagrada iznosi 5.000,00 kn neto (pettisuća kuna), a isplatit će se na temelju potpisanog ugovora s pobjednikom natječaja u svrhu trajnog iskorištavanja autorskog djela. Nagrada se isplaćuje u roku 30 dana od dana isporuke konačnog likovnog rješenja.

 2. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. - podružnica Zrinjevac,  www.zrinjevac.hr.


VI.


 1. Prijavom na natječaj natjecatelji prihvaćaju sve uvjete natječaja.

 2. Natjecatelj jamči da je predano likovno rješenje njegov autorski rad. Natjecatelj jamči ZAGREBAČKOM HOLDINGU d.o.o. - podružnici Zrinjevac da je prijenos autorskih prava prijavom na natječaj slobodan i objavljen uz pristanak autora te da na njima ne postoje prava trećih osoba.

 3. Natjecatelj jamči ZAGREBAČKOM HOLDINGU d.o.o. - podružnici Zrinjevac da će ukoliko bude odabran kao pobjednik natječaja napraviti potrebne prilagodbe likovnog rješenja sukladno tehničkim potrebama naručitelja, a bez dodatne naknade.

 4. Pobjednik natječaja je dužan prije potpisivanja ugovora o autorskom djelu dostaviti potpisanu izjavu kojom izjavljuje da je nositelj autorskog prava izvornog likovnog rješenja.

 5. Isplatom nagrade ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - podružnica Zrinjevac postaje vlasnikom materijalnih autorskih prava nagrađenog likovnog rješenja u skladu s ugovorom koji će se potpisati između ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. - podružnice Zrinjevac i natjecatelja izabranog likovnog rješenja, a autor zadržava moralna autorska prava.

 6. Troškove izrade i slanja likovnog rješenja snosi natjecatelj.

 7. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - podružnica Zrinjevac zadržava pravo neprihvaćanja ponuđenih prijedloga likovnih rješenja i poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, a bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili bilo kakvih novčanih ili drugih eventualno nastalih posljedica.

    

 

Zagreb, 24. rujan 2019. 


  

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. -   podružnica Zrinjevac


VODITELJ PODRUŽNICE I 

PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

MEĐUNARODNE VRTNE IZLOŽBE FLORAART


Igor Toljan, dip.ing.

 

Dokument možete preuzeti u PDF obliku ovdje.