Zagrebaèki Holding Hrvatski English
Mapa webaLinkoviInfo kutak

Crnogorično drveće i grmlje

NAZIV   NARODNI NAZIV visina (cm) VPC MPC
           
ABIES ALBA   obična jela 150/200 216,00 270,00
      200/300 440,00 550,00
CALOCEDRUS DECURENS   kalifonirski kalocedar, kalifornijski libocedar 150/200 216,00 270,00
CHAMAECYPARIS LAWSONIANA 'GLOBUS'   kuglasti lavsonov pačempres 60/80 78,40 98,00
CHAMAECYPARIS LAWSONIANA   lavsonov pačempres 100/125 52,00 65,00
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII   lejlandski čempres, kupresociparis 150/175 88,00 110,00
JUNIPERUS SP.   borovica   40,00 50,00
LARIX DECIDUA   europski ariš 250/300 216,00 270,00
PICEA ABIES   obična smreka 100/150 56,00 70,00
      150/200 120,00 150,00
    stupolika sura smreka      
PICEA GLAUCA 'CONICA'     100/125 216,00 270,00
      125/150 360,00 450,00
PICEA OMORICA   pančićeva omorika 115/150 192,00 240,00
      150/175 256,00 320,00
      175/200 440,00 550,00
PICEA PUNGENS   bodljikava smreka 200/250 440,00 550,00
      250/300 576,00 720,00
      300/400 880,00 1.100,00
PICEA PUNGENS 'KOSTERY'   smreka kosteri 150/200 576,00 720,00
PINUS LEUCODERMIS   munika 100/150 360,00 450,00
      150/200 512,00 640,00
PINUS NIGRA   crni bor 150/200 192,00 240,00
      200/250 384,00 480,00
      250/300 512,00 640,00
PINUS WALLICHIANA   himalajski borovac 200/300 384,00 480,00
PSEUDOTSUGA DOUGLASII   američka duglazija 200/300 216,00 270,00
THUJA OCCIDENTALIS B1P obična tuja 100/125 44,00 55,00
  B1P   125/150 56,00 70,00
  B1P   150/170 78,40 98,00
'COLUMNA' B1P stupolika tuja 80/100 56,00 70,00
  B1P   100/125 78,40 98,00
  B1P   125/150 100,00 125,00
  B1P   150/170 116,00 145,00
  B1P   >170 128,00 160,00
'SMARAGD' B1P smaragdna  tuja 80/100 68,00 85,00
  B1P   100/125 100,00 125,00
  B1P   125/150 132,00 165,00
  B1P   >150 144,00 180,00
'GLOBOSA' B1P kuglasta tuja 30/50 44,00 55,00
  B1P   50/70 60,00 75,00
  B1P   70/90 78,40 98,00
'RHEINGOLD' B1P zlatna tuja 50/70 44,00 55,00
  B1P   70/90 60,00 75,00
'HOLMSTRUP' B1P tuja holmstrup 80/100 60,00 75,00
  B1P   100/120 78,40 98,00
THUJA ORIENTALIS          
'ELEGANTISSIMA' B1P obična azijska tuja 100/125 88,00 110,00
  B1P zlatna azijska tuja 125/150 120,00 150,00
  B1P   150/180 144,00 180,00
'AUREA NANA' B1P patuljasta zlatna azijska tuja 30/50 88,00 110,00
  B1P   50/70 120,00 150,00
TAXUS MEDIA 'HICKSII' B1P grmolika tisa 100/125 216,00 270,00
  B1P   125/150 304,00 380,00