Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaLinkoviInfo kutak

Natječaj za likovno rješenje za promidžbu Međunarodne vrtne izložbe Floraart 2019.

Izvršni odbor Floraart 2019. objavljuje:
 
 
                                                                                      NATJEČAJ
                       za likovno rješenje za promidžbu Međunarodne vrtne izložbe Floraart 2019.
 
 
                                                                                                     I.
 
        1. Natječaj za likovno rješenje za promidžbu Međunarodne vrtne izložbe Floraart 2019. je javan i otvoren za
            sudjelovanje svim pravnim i fizičkim osobama.
        2. Natjecatelj (autor) predlaže likovno rješenje koje će se koristiti u svrhu promidžbe Međunarodne vrtne izložbe
            Floraart 2019.
        3. Natjecatelj se može natjecati s više prijedloga.
 
                                                                                                    II. 
 1. Likovno rješenje treba sadržavati:
            -    izvornik likovnog rješenja u boji na posebnom listu papira (format A3)
            -    natjecatelj je dužan predloženo likovno rješenje dostaviti i na CD-u, u vektorskom formatu + pdf
 1. Likovno rješenje u digitalnom obliku bit će korišteno za izradu grafičkih rješenja svih potrebnih materijala za promidžbu Međunarodne vrtne izložbe Floraart 2019. (npr. jumbo plakat, plakat B-1, B-2, B-3, ulaznice, akreditacije, pozivnice, razglednice, diplome, zahvalnice, aplikacije na majice i suvenire i sl.)
 2. Ako natjecatelj u svojem likovnom rješenju rabi tuđe grafičke ili likovne predloške, mora navesti izvor, odnosno autora sukladno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima te njegovu pisanu suglasnost. U slučaju da ih ne navede, natjecatelj preuzima samostalnu odgovornost za potraživanja drugih autora s naslova autorskih prava u odnosu na ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - podružnicu Zrinjevac.
 
                                                                                                   III. 
 1. Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. -podružnica Zrinjevac  www.zrinjevac.hr.
            Natječaj je otvoren od 2. listopada 2018. godine do zaključno 15. studenog 2018. godine (vrijedi
            poštanski žig pismovne pošiljke s nadnevkom 15. studenog 2018.).

            Likovna rješenja se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu:
            ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - podružnica Zrinjevac
            Remetinečka cesta 15
            10020 Zagreb
            S naznakom: „Likovno rješenje za promidžbu Međunarodne vrtne izložbe Floraart 2019., šifra _____________ -
            "NE OTVARATI“
 1. Likovno rješenje se označava šifrom na omotnici u kojoj se dostavlja.
            Na vanjskoj omotnici (kuverti) u kojoj se dostavlja likovno rješenje ne smiju biti navedeni podaci o natjecatelju,
            već se podaci (ime i prezime, adresa, kontakt broj i e-pošta) dostavljaju u unutarnjoj zatvorenoj omotnici na kojoj
            se s vanjske strane navodi samo šifra autora koju određuje sam autor i naznaka „NE OTVARATI“ i koja mora
            biti navedena i na omotnici u kojoj se dostavlja likovno rješenje.
            Likovno rješenje koje je predaje na papiru formata A3 mora imati na poleđini šifru autora.
            Likovno rješenje koje je predaje na CD-u mora biti označeno šifrom autora.
 1. Zaprimljena likovna rješenja se ne vraćaju.
 
                                                                                                 IV.
 
            Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja u vezi natječaja isključivo putem elektroničke pošte darko.uidl@zgh.hr
            do zadnjeg dana natječaja odnosno do 15. studenog 2018. godine.
 
                                                                                                  V.
 1. Likovna rješenja dostavljena nakon roka za dostavu, kao i ona koja ne ispunjavaju ostale uvjete natječaja neće se razmatrati.
 2. Izbor likovnog rješenja izvršit će stručno povjerenstvo Izvršnog odbora Međunarodne vrtne izložbe Floraart.
 3. Povjerenstvo će prilikom ocjenjivanja pristiglih likovnih rješenja posebno uzeti u obzir:
            -    Grafičku i komunikacijsku kvalitetu
            -    Originalnost
            -    Mogućnost primjene
 1. Nagrada iznosi 5.000,00 kn neto (pettisuća kuna), a isplatit će se na temelju potpisanog ugovora s pobjednikom natječaja u svrhu trajnog iskorištavanja autorskog djela. Nagrada se isplaćuje u roku 30 dana od dana isporuke konačnog likovnog rješenja.
 2. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. - podružnica Zrinjevac, www.zrinjevac.hr.
 
                                                                                               VI.
 1. Prijavom na natječaj natjecatelji prihvaćaju sve uvjete natječaja.
 2. Natjecatelj jamči da je predano likovno rješenje njegov autorski rad. Natjecatelj jamči ZAGREBAČKOM HOLDINGU d.o.o. - podružnici Zrinjevac da je prijenos autorskih prava prijavom na natječaj slobodan i objavljen uz pristanak autora te da na njima ne postoje prava trećih osoba.
 3. Natjecatelj jamči ZAGREBAČKOM HOLDINGU d.o.o. - podružnici Zrinjevac da će ukoliko bude odabran kao pobjednik natječaja napraviti potrebne prilagodbe likovnog rješenja sukladno tehnološkim potrebama naručitelja, a bez dodatne naknade.
 4. Pobjednik natječaja je dužan prije potpisivanja ugovora o autorskom djelu dostaviti potpisanu izjavu kojom izjavljuje da je nositelj autorskog prava izvornog likovnog rješenja.
 5. Isplatom nagrade ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - podružnica Zrinjevac postaje vlasnikom materijalnih autorskih prava nagrađenog likovnog rješenja u skladu s ugovorom koji će se potpisati između ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. - podružnice Zrinjevac i natjecatelja izabranog likovnog rješenja, a autor zadržava moralna autorska prava.
 6. Troškove izrade i slanja likovnog rješenja snosi natjecatelj.
 7. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - podružnica Zrinjevac zadržava pravo neprihvaćanja ponuđenih prijedloga likovnih rješenja i poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili bilo kakvih novčanih ili drugih eventualno nastalih posljedica.

 
            Natječaj u PDF obliku možete preuzeti ovdje