Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaLinkoviInfo kutak

Odluka o izboru likovnoga rješenja za promidžbu Međunarodne vrtne izložbe Floraart 2018.

Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Zrinjevac objavljuje

Voditelj podružnice Zrinjevac ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Igor Toljan, dipl.ing. na prijedlog stručnog povjerenstva Izvršnog odbora Međunarodne vrtne izložbe Floraart donosi
 
O D L U K U
o izboru likovnog rješenja za promidžbu Međunarodne vrtne izložbe Floraart
 
 
I.
U natječaju za izbor likovnog rješenja za promidžbu Međunarodne vrtne izložbe Floraart koji je dana 6. prosinca 2017. godine raspisao ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – podružnica Zrinjevac, odabiru se likovna rješenja šifra FA18EI, autor Dino Čanić iz Zagreba i šifra 1252xy autorica Alexandra Vlahović iz Zagreba.
 

Obrazloženje

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – podružnica Zrinjevac je objavila na mrežnoj stranici www.zrinjevac.hr natječaj za likovno rješenje za promidžbu Međunarodne vrtne izložbe Floraart.
Izbor likovnih rješenja obavilo je stručno povjerenstvo Izvršnog odbora Međunarodne vrtne izložbe Floraart ocjenjujući:
-          Grafičku i komunikacijsku kvalitetu
-          Originalnost
-          Mogućnost primjene
Stručno povjerenstvo Izvršnog odbora Međunarodne vrtne izložbe Floraart utvrdilo je da odabrana likovna rješenja zadovoljavaju sve uvjete propisane natječajem.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnoj stranici www.zrinjevac.hr.
 
 


KLASA:ZGH-81-17-32
URBROJ:12-01-18-04
Zagreb, 16. siječnja 2018.
 
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Zrinjevac

VODITELJ PODRUŽNICE
Igor Toljan, dip.ing.